Հայաստանի Հանրապետությունում պրոբացիայի ծառայության ներդրման հայեցակարգային մոտեցումները

Գիտական հրատարակություն Արդարադատություն, 3 (30), 2015
Հրատարակչություն «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2015
Էջեր 54-62

Պետական ֆինանսների ֆինանսական կայունության գնահատման տեսական մոտեցումները

Գիտական հրատարակություն Սոցիալ-տնտեսական զարգացման հիմնախնդիրներ. որոնումներ, հեռանկարներ, լուծումներ: Գիտական հոդվածների ժողովածու, №1(2), 2019
Հրատարակչություն Գ.Վ.Պլեխանովի անվան ՌՏՀ Երևանի մասնաճյուղ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2019
Էջեր 124-130

Պրոբացիայի ծառայության ներդրման հիմնախնդիրները պատմական զարգացումների, միջազգային իրավական կարգավորումների և միջազգային փորձի ուսումնասիրության համատեքստում

Գիտական հրատարակություն Արդարադատություն, 2 (29), 2015
Հրատարակչություն «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2015
Էջեր 70-75