«Ստվերային իրավունք» և «Ստվերային տնտեսություն» հասկացությունները որպես Հայաստանի Հանրապետության հարկաբյուջետային համակարգի հիմնախնդիրներ:

Գիտական հրատարակություն Արդարադատություն, 3 (36), 2014
Հրատարակչություն «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2014
Էջեր 34-39

Հարկային համակարգի կազմակերպական և օրենսդրական հիմքերը Հայաստանի Հանրապետությունում

Գիտական հրատարակություն Արդարադատություն, 2 (25), 2014
Հրատարակչություն «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2014
Էջեր 56-59