Ապօրինի հարստացման հանցակազմի որոշ հիմնախնդիրներ

Գիտական հրատարակություն Արդարադատություն, 2 (37), 2017
Հրատարակչություն «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2017
Էջեր 11-17

Իրավական գործիքներին վերաբերելի դասընթացների ներդրմանն ուղղված արդիական մոտեցումներ

Գիտական հրատարակություն Արդարադատություն, 4 (39), 2017
Հրատարակչություն «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2017
Էջեր 4-7

Կալանավորված անձանց և դատապարտյալների առողջության պահպանման իրավունք

Գիտական հրատարակություն Արդարադատություն, 2 (33), 2016
Հրատարակչություն «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2016
Էջեր 10-15

Հանրագիր ներկայացնելու իրավունքի իրացման որոշ հիմնախնդիրների շուրջ

Գիտական հրատարակություն Արդարադատություն, 3 (49), 2019
Հրատարակչություն «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2019
Էջեր 6-14

ՀՀ-ում խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովների գործունեության որոշ հարցերի շուրջ

Գիտական հրատարակություն Արդարադատություն, 1 (47), 2019
Հրատարակչություն «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2019
Էջեր 6-13

Պաշտոնական ծանուցումների միասնական համակարգի ստեղծման անհրաժեշտությունը Հայաստանի Հանրապետությունում

Գիտական հրատարակություն Օրինականություն, 2020, №116
Հրատարակչություն «Աստղիկ» գրատուն
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2020
Էջեր 49-54

Պատիժները կատարող մարմինների և հիմնարկների պաշտոնատար անձանց որոշումների դեմ դատարան բերվող բողոքների ընդդատության հիմնահարցը ՀՀ օրենսդրությամբ

Գիտական հրատարակություն Արդարադատություն, 3 (34), 2016
Հրատարակչություն «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2016
Էջեր 9-13

Քրեակատարողական հիմնարկներում պատիժը կրող անձանց կողմից համազգեստ կրելու հարցի իրավական կարգավորումը

Գիտական հրատարակություն Արդարադատություն, 3 (30), 2015
Հրատարակչություն «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2015
Էջեր 4-8