Մեթոդական ցուցումներ «շարժում արտահայտող բայեր» թեմայի ուսուցման համար

Գիտական հրատարակություն Արցախի պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր, հասարակական գիտություններ, №1, 2018
Հրատարակչություն ԱրՊՀ
Վայր Ստեփանակերտ
Տարեթիվ 2018
Էջեր 66-70

Պոետիկ տեքստերի օգտագործումը ռուսաց լեզվի դասաժամերին (Վ. Կոնոպլյովի քնարերգության օրինակների հիման վրա)

Գիտական հրատարակություն Արցախի պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր, հասարակական գիտություններ, №1, 2018
Հրատարակչություն ԱրՊՀ
Վայր Ստեփանակերտ
Տարեթիվ 2018
Էջեր 59-65