Հանրային իշխանության՝ մարդու հիմնական իրավունքներով և ազատություններով սահմանափակվածության առանցքային որոշ հարցադրումներ

Գիտական հրատարակություն ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, 2(2), 2018
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2019
Էջեր 63-76

Սոցիալական իրավունքների իրացման առանձնահատկությունները սահմանադրական բարեփոխումների համատեքստում

Գիտական հրատարակություն ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, 1(1), 2018
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2018
Էջեր 71-83