ՀՀ քրեական օրենսգրքի 338 հոդվածով նախատեսված հանցակազմի կատարելագորման հիմնական ուղղությունները

Գիտական հրատարակություն «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», 2015 № 1 (16)
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2015
Էջեր 35-45

(Русский) Основные направления борьбы с насильственной преступностью в Республике Армения

Գիտական հրատարակություն ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2012
Էջեր 159-180

Բռնի հանցավոր վարքագծի աղբյուրներն ու դետերմինացման առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետությունում

Գիտական հրատարակություն «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», 141.3, 2013
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2013
Էջեր 17-33

Բռնությամբ կատարվող հանցագործությունների վիկտիմալոգիական որոշ առանձնահատկությունների մասին Հայաստանի Հանրապետությունում

Գիտական հրատարակություն «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», 138.3, 2012
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2012
Էջեր 39-49

Հայաստանի Հանրապետությունում բռնությամբ հանցանք կատարողի անձը բնութագրող որոշ առանձնահատկությունների մասին

Գիտական հրատարակություն «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», 136.3, 2012
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2012
Էջեր 27-39

Սեփական քաղաքացիների արտահանձնումը մերժելու և երկքաղաքացիների արտահանձնման հիմնախնդիրները

Գիտական հրատարակություն «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», 143.3, 2014 (№ 2)
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2014
Էջեր 44-52