ՀՀ Կառավարության գործունեության արդյունավետության մակարդակի բարձրացման և կառավարման կազմակերպական կառուցվածքի լավարկման ուղղությունները

Գիտական հրատարակություն Բանբեր ՀՊՏՀ, 2019, N1
Հրատարակչություն Տնտեսագետ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2019
Էջեր 52-62

Տեղական ինքնակառավարման և պետական կառավարման մարմինների միջև փոխհարաբերությունների կարգավորումը գործառութային բարեփոխումների համատեքստում

Գիտական հրատարակություն Բանբեր ՀՊՏՀ, 2018, N3
Հրատարակչություն Տնտեսագետ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2018
Էջեր 83-93