Գեղարվեստական հասկացույթի քննությունը ճանաչողաբանության դիտակետից

Գիտական հրատարակություն Անգլիագիտական հետազոտությունների հայկական հանդես, 2(16)
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2017
Էջեր 7-14

Թարգմանական «բաց»-ի խնդիրը Մովսես Խորենացու «Հայոց պատմության» անգլերեն թարգմանության մեջ

Գիտական հրատարակություն Անգլիագիտական հետազոտությունների հայկական հանդես, 1(19)
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2019
Էջեր 191-211