Էքսպրեսիվ (արտահայտչական) խոսքային ակտերի գործաբանական առանձնահատկությունները ժամանակակից անգլերենի երկխոսության գերհատույթային հարցական միավորներում

Գիտական հրատարակություն Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում 2019, 1 (26)
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2019
Էջեր 149-161