Գրական ստեղծագործության վերլուծման մեթոդաբանության և որոշ գրականագիտական կատեգորիաների ուսումնասիրության առանձնահատկությունների մասին ըստ Ի․Բունինի «Մթին ծառուղիները» պատմվածաշարի

Գիտական հրատարակություն Գիտական Արցախ, №1(4), 2020
Հրատարակչություն ԱՐՑԱԽ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2020
Էջեր 211-222

Թղթային և առցանց բառարանների կիրառումն անգլերենի ուսումնառության ընթացքում. Փորձարարական դասավանդման արդյունքները

Գիտական հրատարակություն Գավառի պետական համալսարանի գիտական հոդվածների ժողովածու, № 6, 2019
Հրատարակչություն Գավառի պետական համալսարան
Վայր Գավառ
Տարեթիվ 2019
Էջեր 311-319

ՀՀ ավագ դպրոցի անգլերենի դասագրքերի swot վերլուծության իրականացումը օտար լեզվի դասերի լավացման նպատակով

Գիտական հրատարակություն Գավառի պետական համալսարանի գիտական հոդվածների ժողովածու, № 6, 2019
Հրատարակչություն Գավառի պետական համալսարան
Վայր Գավառ
Տարեթիվ 2019
Էջեր 304-310

ՀՀ բուհերի ռուս բանասիրության ֆակուլտետների և բաժինների ուսանողների լեզվական պատրաստվածության մակարդակի շուրջ

Գիտական հրատարակություն Գավառի պետական համալսարանի գիտական հոդվածների ժողովածու, № 6, 2019
Հրատարակչություն Գավառի պետական համալսարան
Վայր Գավառ
Տարեթիվ 2019
Էջեր 280-287

Պրոբլեմային ուսուցման համատեքստում քեյս տեխնոլոգիայի (իրավիճակային խնդիրների) կիրառումը օտար լեզվի ուսուցիչների մասնագիտական պատրաստման համակարգում

Գիտական հրատարակություն Գավառի պետական համալսարանի գիտական հոդվածների ժողովածու, № 6, 2019
Հրատարակչություն Գավառի պետական համալսարան
Վայր Գավառ
Տարեթիվ 2019
Էջեր 272-279