«Ազգ» արենակցական խմբի ընդհանուր սեփականության մնացուկների դրսևորումները XIX դարի վերջերին – XX դարի սկզբներին

Գիտական հրատարակություն «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 137.1, 2012
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2012
Էջեր 45-56

Քսենոփոնի «Անաբասիս» և «Կյուրոպեդիա» աշխատությունները (հայ ազգության անտիկ դարաշրջանի բացառիկ սկզբնաղբյուրներ)

Գիտական հրատարակություն «Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2015
Էջեր 363-383