Նորմատիվ իրավական ակտն անվավեր ճանաչելու մասին ՀՀ վարչական դատարանի դատական ակտի նշանակությունը վարչարարությամբ պատճառված վնասի հատուցման համար

Գիտական հրատարակություն ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների 2015 թ. նստաշրջանի նյութերի ժողովածու
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2016
Էջեր 46-65

Վարչարարությամբ պատճառված վնասի համար պատասխանատվության իրավական հիմքերը

Գիտական հրատարակություն ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների 2014 թ. նստաշրջանի նյութերի ժողովածու
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2015
Էջեր 7-21