Քերականական անօրինաչափ իրողությունները ժամանակակից հայերենի անուն խոսքի մասերի համակարգում

Գիտական հրատարակություն Արցախի պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր, հասարակական գիտություններ, №1, 2018
Հրատարակչություն ԱրՊՀ
Վայր Ստեփանակերտ
Տարեթիվ 2018
Էջեր 19-28

Ձևաբանական տարարժեքության մի քանի դրսևորումներ նույնաբաղադրիչ նախադասություններում

Գիտական հրատարակություն Արցախի պետական համալսարանի Գիտական տեղեկագիր, հումանիտար գիտություններ, 1, 2015
Հրատարակչություն ԱրՊՀ
Վայր Ստեփանակերտ
Տարեթիվ 2015
Էջեր 38-41