Մեդիացիայի (հաշտարարության) իրականացումը որպես պրոբացիոն ծառայությունների գործառույթ

Գիտական հրատարակություն ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, 2(2), 2018
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2019
Էջեր 222-232

Պրոբացիոն ծառայության ձևավորման և կայացման անգլիական փորձը և ՀՀ-ում դրա ներդրման հեռանկարները

Գիտական հրատարակություն ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, 1(1), 2018
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2018
Էջեր 247-260