Խմբային հանցավորության դեմ պայքարում արտասահմանյան երկրների օրենսդրական կարգավորումները և դատական պրակտիկան. համեմատաիրավական ուսումնասիրություն

Գիտական հրատարակություն ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների 2015 թ. նստաշրջանի նյութերի ժողովածու
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2016
Էջեր 442-465

Խմբային հանցավորության և հանցակցության ինստիտուտի հարաբերակցության հիմնախնդիրը

Գիտական հրատարակություն ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների 2014 թ. նստաշրջանի նյութերի ժողովածու
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2015
Էջեր 268-281