Հանցագործությունների դասակարգումը հանցափորձի և հանցագործության նախապատրաստության դեպքում

Գիտական հրատարակություն Արդարադատություն, 3 (18), 2012
Հրատարակչություն «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2012
Էջեր 8-13

Պատժից պայմանական վաղաժամկետ ազատման արդի հիմնախնդիրները

Գիտական հրատարակություն Արդարադատություն, 1 (08), 2010
Հրատարակչություն «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2010
Էջեր 2-6

Պատժից պայմանական վաղաժամկետ ազատման արդի հիմնախնդիրները

Գիտական հրատարակություն Արդարադատություն, 2 (09), 2010
Հրատարակչություն «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2010
Էջեր 2-7