Ծնողի կողմից երեխային և զավակի կողմից անաշխատունակ ծնողին պահելուց չարամտորեն խուսափելու հանցագործությունների քրեաիրավական բնութագիրը

Գիտական հրատարակություն ԼՂՀ դատական իշխանություն, № 2, 2016
Հրատարակչություն Դիզակ պլյուս
Վայր Ստեփանակերտ
Տարեթիվ 2016
Էջեր 37-43