Առևտրային գաղտնիքի՝ որպես մարքեթինգային տեղեկատվության տարատեսակի իրավական կարգավորման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում

Գիտական հրատարակություն ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների 2013թ. նստաշրջանի նյութերի ժողովածու
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2014
Էջեր 89-100