(Русский) К вопросу об уголовной ответсвенности за совершение преступления в состоянии опьянения

Գիտական հրատարակություն Արդարադատություն, 2 (05), 2009
Հրատարակչություն «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2009
Էջեր 58-63

(Русский) Проблемы квалификации и дифференциаций уголовной отвественности по признакам специального субъекта преступления

Գիտական հրատարակություն Արդարադատություն, 3 (06), 2009
Հրատարակչություն «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2009
Էջեր 44-51

Իրավաբանական անձանց քրեական պատասխանատվության ինստիտուտի ձևավորման նախադրյալները ՀՀ և ՌԴ քրեական օրենսգրքերում

Գիտական հրատարակություն Արդարադատություն, 3 (14), 2011
Հրատարակչություն «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2011
Էջեր 42-50