Հայերի մասնակցությունը Ադրբեջանի իշխանության մարմիններին (1919 թ. փետրվար-1920 թ. ապրիլ)

Գիտական հրատարակություն «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 134.6, 2011
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2011
Էջեր 3-14

Հայերի իրավաքաղաքական դրությունը Ադրբեջանում (1918 թ. սեպտեմբեր – նոյեմբեր)

Գիտական հրատարակություն «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 140.6, 2013
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2013
Էջեր 58-67