(Русский) Проблемы применения преюдициональной процедуры в судебной системе Европейского Союза

Գիտական հրատարակություն Արդարադատություն, 4 (07), 2009
Հրատարակչություն «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2009
Էջեր 14-21

(Русский) Судебная власть в Европейском Союзе: суд ЕС и национальные суды

Գիտական հրատարակություն Արդարադատություն, 2 (05), 2009
Հրատարակչություն «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2009
Էջեր 50-57

Ժառանգական զանգվածի նկատմամբ սեփականության իրավունքի վերաբերյալ վեճը որպես նոտարական գործողության կատարման կասեցման հիմք. Փորձի վերլուծություն

Գիտական հրատարակություն Արդարադատություն, 1 (47), 2019
Հրատարակչություն «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2019
Էջեր 14-16

Հայաստանի Հանրապետության իրավական համակարգում նոտարի իրավական կարգավիճակի հիմնահարցերը

Գիտական հրատարակություն Արդարադատություն, 5 (46), 2018
Հրատարակչություն «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2018
Էջեր 6-10