Հայաստանն ըստ անտիկ հեղինակների պատմաաշխարհագրական տեղեկությունների (արդի ուսումնասիրություններ և պատմական սկզբնաղբյուրների քրեստոմատիա)

Գիտական հրատարակություն Կոլեկտիվ մենագրություն
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2020
Էջեր 388