Խնդրանքի դրական և բացասական քաղաքավարության ռազմավարական ձևերը անգլիական և հայկական մշակույթներում

Գիտական հրատարակություն Անգլիագիտական հետազոտությունների հայկական հանդես, 1(19)
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2019
Էջեր 141-150