Արցախի կրտսեր դպրոցականների ֆիզիկական զարգացման ցուցանիշները

Գիտական հրատարակություն Արցախի պետական համալսարանի Գիտական տեղեկագիր, բնական գիտություններ,1,2018
Հրատարակչություն ԱրՊՀ
Վայր Ստեփանակերտ
Տարեթիվ 2018
Էջեր 171-180

ԼՂՀ տարբեր բնաերկրաբանական գոտիներում բնակվող կրտսեր դպրոցականների (6-11 տարեկան) կարդիոհեմոդինամիկ և սոմատոմետրիկ հիմնական ցուցանիշները

Գիտական հրատարակություն Արցախի պետական համալսարանի Գիտական տեղեկագիր, բնական գիտություններ, 1, 2015
Հրատարակչություն ԱրՊՀ
Վայր Ստեփանակերտ
Տարեթիվ 2015
Էջեր 96-99

Ուսումնական ծանրաբեռնվածության ազդեցությունը Շուշիի կրտսեր դպրոցականների կարդիոհեմոդինամիկ ցուցանիշների վրա

Գիտական հրատարակություն Արցախի պետական համալսարանի Գիտական տեղեկագիր, բնական գիտություններ, 1, 2016
Հրատարակչություն ԱրՊՀ
Վայր Ստեփանակերտ
Տարեթիվ 2016
Էջեր 108-113