Մասնավոր և հանրային իրավունքի իրավաբանական անձանց տարանջատման սահմանադրաիրավական հարցերի վերաբերյալ

Գիտական հրատարակություն Արդարադատություն, 5 (46), 2018
Հրատարակչություն «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2018
Էջեր 11-19

Սուբյեկտիվ իրավունքի չարաշահման հարցերը Եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավունքում

Գիտական հրատարակություն Արդարադատություն, 1 (50), 2020
Հրատարակչություն «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2020
Էջեր 13-21

Սուբյեկտիվ իրավունքի չարաշահման հարցերը Եվրոպական Դատարանի նախադեպային իրավունքում

Գիտական հրատարակություն Արդարադատություն, 3 (49), 2019
Հրատարակչություն «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2019
Էջեր 15-21