Արցախի Հանրապետության կառավարման համակարգի թերությունները, կառավարման ձևի բարեփոխման հնարավոր ուղիները

Գիտական հրատարակություն Արդարադատություն, 2 (33), 2016
Հրատարակչություն «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2016
Էջեր 3-9

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի սահմանադրաիրավական կարգավիճակը և լիազորություններն ըստ 1995թ. հուլիսի 5-ի Սահմանադրության

Գիտական հրատարակություն Արդարադատություն, 4 (35), 2016
Հրատարակչություն «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2016
Էջեր 3-9

Հայաստանի Հանրապետության՝ 2005 թվականի սահմանադրական փոփոխությունները Հանրապետության նախագահի գործառույթների և լիազորությունների հարցերում

Գիտական հրատարակություն Արդարադատություն, 3 (34), 2016
Հրատարակչություն «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2016
Էջեր 2-8

Նախագահական կառավարման ձևի ծագումն ու զարգացումը, բնութագրիչները, պետական իշխանության կազմակերպման մոդելը նախագահական հանրապետությունում

Գիտական հրատարակություն Արդարադատություն, 1 (36), 2017
Հրատարակչություն «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2017
Էջեր 3-9

Օրենսդիր ու գործադիր իշխանությունների փոխազդեցության առանձնահատկությունները կիսանախագահական հանրապետությունում՝ Ֆինլանդիայի Հանրապետության օրինակով

Գիտական հրատարակություն Արդարադատություն, 2 (37), 2017
Հրատարակչություն «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2017
Էջեր 2-10