Ջրային ռեսուրսների կառավարման ոլորտում հանրային մասնակցության որոշ հարցերի շուրջ

Գիտական հրատարակություն ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 1(1), 2018
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2018
Էջեր 496-512

Ջրօգտագործման թույլտվությունների ինստիտուտը ՀՀ-ում. հիմնախնդիրներ և զարգացման հեռանկարներ

Գիտական հրատարակություն ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2(2), 2018
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2019
Էջեր 276-291