Հայ ինքնության պահպանման հիմնախնդիրները սփյուռքի համայնքներում XXI դարասկզբին

Գիտական հրատարակություն «Ռուսաստանի Դաշնության հայկական սփյուռքը» միջազգային գիտաժողովի զեկուցումների ժողովածու
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2018
Էջեր 65-77