Քերականական անօրինաչափ իրողությունները ժամանակակից հայերենի անուն խոսքի մասերի համակարգում

Գիտական հրատարակություն Արցախի պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր, հասարակական գիտություններ, №1, 2018
Հրատարակչություն ԱրՊՀ
Վայր Ստեփանակերտ
Տարեթիվ 2018
Էջեր 19-28

Գոյականի թվի քերականական կարգի զուգադրական ուսումնասիրությունը ժամանակակից հայերենում, ռուսերենում, անգլերենում

Գիտական հրատարակություն Գիտական ընթերցումներ (հոդվածների ժողովածու)
Հրատարակչություն ԱրՊՀ
Վայր Ստեփանակերտ
Տարեթիվ 2016
Էջեր 272-276