Իշխանության ապակենտրոնացման թուրքական մոդելը՝ տեղական ինքնակառավարման հիմնական տեսությունների համատեքստում

Գիտական հրատարակություն Արևելագիտության հարցեր, գիտական հոդվածների պարբերական ժողովածու (№ 10) 2018
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2018
Էջեր 112-127