Անկախ սահմանադրական մարմինների ինստիտուցիոնալ տեղի և գործառութային դերի հիմնախնդիրը իշխանությունների բաժանման և հավասարակշռման համակարգում

Գիտական հրատարակություն Արդարադատություն, 2 (37), 2017
Հրատարակչություն «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2017
Էջեր 45-52

Իշխանությունների բաժանման և հավասարակշռման սկզբունքի ապահովման հիմնախնդիրը Հայաստանի Հանրապետությունում

Գիտական հրատարակություն Արդարադատություն, 4 (35), 2016
Հրատարակչություն «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2016
Էջեր 36-45

Իշխանությունների բաժանման և հավասարակշռման սկզբունքի ձևավորման և զարգացման պատմաիրավական հիմունքներ

Գիտական հրատարակություն Արդարադատություն, 2 (33), 2016
Հրատարակչություն «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2016
Էջեր 38-47

Սահմանադրական դատարանի գործառութային դերակատարությունը իշխանությունների բաժանման և հավասարակշռման սկզբունքի ապահովման գործում

Գիտական հրատարակություն Արդարադատություն, 4 (39), 2017
Հրատարակչություն «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2017
Էջեր 52-58

Սահմանադրական կայունությունը որպես իշխանությունների բաժանման և հավասարակշռման սահմանադրական սկզբունքի ապահովման երաշխիք

Գիտական հրատարակություն Արդարադատություն, 5 (40), 2017
Հրատարակչություն «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2017
Էջեր 40-43