Բժշկական օգնություն և սպասարկում ստանալու իրավունքի ամրագրման կարևորությունը երկրի հիմնական օրենքում

Գիտական հրատարակություն Արդարադատություն, 2 (17), 2012
Հրատարակչություն «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2012
Էջեր 49-61

Բժշկական օգնություն և սպասարկում ստանալու իրավունքի իրացման երաշխիքները Հայաստանի Հանրապետությունում

Գիտական հրատարակություն Արդարադատություն, 2 (29), 2015
Հրատարակչություն «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2015
Էջեր 48-59

Պացիենտի իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանությունը` համաձայն Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի գնահատումների

Գիտական հրատարակություն Արդարադատություն, 4 (15), 2011
Հրատարակչություն «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2011
Էջեր 50-53