Из архива Левона Мкртчяна. Письма к М. С. Петровых. (1965–1975) (Լևոն Մկրտչյանի արխիվից: Նամակներ Մ. Ս. Պետրովիխին (1965-1975))

Գիտական հրատարակություն «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն», 2015 № 1 (1)
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2015
Էջեր 16-31

Լևոն Մկրտչյանի արխիվից («Ֆյոդոր Ալեքսանդրովիչը համարձակորեն ասում-գրում էր ճշմարտությունը…». գրառումներ Ֆյոդոր Աբրամովի մասին. նամակագրություն

Գիտական հրատարակություն «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն», 2018 № 3 (12)
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2018
Էջեր 15-33

Լևոն Մկրտչյանի արխիվից (Լևոն Մկրտչյանի «Աննա Ախմատովա. կյանքն ու թարգմանությունները» աշխատասիրությունը)

Գիտական հրատարակություն «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն», 2018 № 1 (10)
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2018
Էջեր 3-24