Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում աճող մորմազգիների /Solanaceae/ ընտանիքի մշակովի բուսատեսակներն ախտահարող սնկային հիվանդությունները

Գիտական հրատարակություն Գիտական ընթերցումներ (հոդվածների ժողովածու)
Հրատարակչություն ԱրՊՀ
Վայր Ստեփանակերտ
Տարեթիվ 2016
Էջեր 38-43

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ֆլորայի դաշտավլուկազգիները / POACEAE /, տարածվածությունը և նշանակությունը

Գիտական հրատարակություն Արցախի պետական համալսարանի Գիտական տեղեկագիր, բնական գիտություններ, 1, 2015
Հրատարակչություն ԱրՊՀ
Վայր Ստեփանակերտ
Տարեթիվ 2015
Էջեր 74-77

Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում աճող բակլազգիների /Fabaceae/ ընտանիքի որոշ բուսատեսակներն ախտահարող սնկային հիվանդությունները

Գիտական հրատարակություն Արցախի պետական համալսարանի Գիտական տեղեկագիր, բնական գիտություններ, 1, 2016
Հրատարակչություն ԱրՊՀ
Վայր Ստեփանակերտ
Տարեթիվ 2016
Էջեր 97-102

Խաղողի վազի սնկային հիվանդությունների ուսումնասիրությունն Արցախում

Գիտական հրատարակություն Արցախի պետական համալսարանի Գիտական տեղեկագիր, բնական գիտություններ, 1, 2017
Հրատարակչություն ԱրՊՀ
Վայր Ստեփանակերտ
Տարեթիվ 2017
Էջեր 75-82

Տանձենու սնկային հիվանդությունների տարածվածությունն Արցախում

Գիտական հրատարակություն Արցախի պետական համալսարանի Գիտական տեղեկագիր, բնական գիտություններ, 1, 2017
Հրատարակչություն ԱրՊՀ
Վայր Ստեփանակերտ
Տարեթիվ 2017
Էջեր 68-74