Խորհրդային Հայաստանի ղեկավարության քայլերը ԼՂԻՄ-ը ՀՍԽՀ-ի հետ վերամիավորելու ուղղությամբ (1945-1985 թթ.)

Գիտական հրատարակություն «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն. անցյալը, ներկան և ապագան» միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու
Հրատարակչություն Երևանի համալսարան
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2007
Էջեր 66-72

Խորհրդային Հայաստանում արևմտահայ գաղթականության առօրյայի պատմությունից (1920-ական թվականների սկիզբ)

Գիտական հրատարակություն «Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2017
Էջեր 109-115