ՀՀ-ում և արտասահմանյան երկրներում գովազդին ներկայացվող պահանջները

Գիտական հրատարակություն Արդարադատություն, 3 (30), 2015
Հրատարակչություն «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2015
Էջեր 84-90

Որաշակի հարցեր՝ կապված Հայաստանի Հանրապետությունում և այլ երկրներում գովազդի տեսակների և ձևերի հետ

Գիտական հրատարակություն Արդարադատություն, 1 (32), 2016
Հրատարակչություն «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2016
Էջեր 62-69