«Ex officio» սկզբունքի իրացման առանձնահատկությունները վերաքննության փուլում

Գիտական հրատարակություն ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, 2(2), 2018
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2019
Էջեր 340-353

Գործի փաստական հանգամանքներն ի պաշտոնե պարզելու (“ex officio”) սկզբունքի ընդհանուր իրավական բնութագիրը

Գիտական հրատարակություն ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, 1(1), 2018
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2018
Էջեր 287-298

Ստվերային տնտեսության գնահատումը MIMIC մեթոդաբանությամբ. գործիքներ և մեխանիզմներ

Գիտական հրատարակություն Սոցիալ-տնտեսական զարգացման հիմնախնդիրներ. որոնումներ, հեռանկարներ, լուծումներ: Գիտական հոդվածների ժողովածու, №1(2), 2019
Հրատարակչություն Գ.Վ.Պլեխանովի անվան ՌՏՀ Երևանի մասնաճյուղ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2019
Էջեր 242-255

Տնօրինչականության սկզբունքի դրսևորման առանձնահատկությունները վարչական դատավարությունում

Գիտական հրատարակություն Արդարադատություն, 2 (51), 2020
Հրատարակչություն «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2020
Էջեր 24-29