Հանրաքվեի իրավական ինստիտուտի օրենսդրական ամրագրումն ու կայացումը 1991-1995 թթ.

Գիտական հրատարակություն ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, 1(1), 2018
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2018
Էջեր 96-111