Դատական քննության արագացված կարգ կիրառելու և հանցագործությունների ռեցիդիվի դեպքում պատիժ նշանակելու դատական պրակտիկայի և օրենսդրության վերլուծություն

Գիտական հրատարակություն ԼՂՀ դատական իշխանություն, 3(22), 2016
Հրատարակչություն Դիզակ պլյուս
Վայր Ստեփանակերտ
Տարեթիվ 2016
Էջեր 36-40

Ծնողից երեխայի օգտին ալիմենտի բռնագանձման օրենսդրական կարգավորումն ու դատական պրակտիկան

Գիտական հրատարակություն «ԼՂՀ (Արցախի) 25-ամյա պետականության ձեռքբերումներն ու արդի մարտահրավերները» միջազգային երիտասարդական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու
Հրատարակչություն ԱԵԳՄՄ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2016
Էջեր 85-90