Կալանավորման ինստիտուտի որոշ հիմնահարցերի վերաբերյալ (իրավունքի և պրակտիկայի հարաբերակցությունը)

Գիտական հրատարակություն Արդարադատություն, 1 (12), 2011
Հրատարակչություն «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2011
Էջեր 22-28

Պատերազմ վարելու արգելված մեթոդների և միջոցների կիրառման վերաբերյալ ՀՀ քրեաիրավական կարգավորման հիմնախնդիրները միջազգային էկոլոգիական իրավունքի համատեքստում

Գիտական հրատարակություն Պետություն և իրավունք, N 3 (73), 2016
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2016
Էջեր 32-40

Ռոբոտացված տեխնոլոգիաների զարգացման ու կիրառման ազդեցությունը միջազգային հումանիտար իրավունքի կարգավորումների վրա (քաղաքացիական բնակչության պաշտպանության տեսանկյունից)

Գիտական հրատարակություն Արդարադատություն, 1 (20), 2013
Հրատարակչություն «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2013
Էջեր 82-87