ՀՀ սահմանադրական դատարանի իրավական դիրքորոշումների դերը վարչական արդարադատության ոլորտում ՀՀ վճռաբեկ դատարանի մատչելիության հիմնախնդիրների շուրջ

Գիտական հրատարակություն Արդարադատություն, 4 (15), 2011
Հրատարակչություն «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2011
Էջեր 44-49

Օրենքի միատեսակ կիրառման ապահովման ինստիտուտի առանձնահատկությունները որպես ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի սահմանադրաիրավական կարգավիճակի տարր

Գիտական հրատարակություն Արդարադատություն, 4 (23), 2013
Հրատարակչություն «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2013
Էջեր 63-67