Պատիժը պայմանականորեն չկիրառելիս սահմանված փորձաշրջանի վերացման հիմքերի և դրանց քրեաիրավական հետևանքների վերաբերյալ որոշ գործնական հարցեր

Գիտական հրատարակություն ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, 2(2), 2018
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2019
Էջեր 233-246

Պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու ինստիտուտի հասկացությունը, էությունը և տեղը ՀՀ քրեական օրենսգրքում

Գիտական հրատարակություն ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, 1(1), 2018
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2018
Էջեր 261-274