Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը անկախ պետականություն ճանաչելու իրավական հիմնահարցը

Գիտական հրատարակություն ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների 2013թ. նստաշրջանի նյութերի ժողովածու
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2014
Էջեր 348-361