Գիտական հրատարակություն Աստվածաբանության ֆակուլտետ, տարեգիրք 2017
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2018
Էջեր 7-35