Համայնքային ծառայողի մասնագիտությունը և նրա դերը հանրային կառավարման ապահովման գործում. տեսա-մեթոդաբանական մոտեցումների քննություն

Գիտական հրատարակություն «Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2018
Էջեր 87-90

Հայկական համայնքները Ռուսաստանի Դաշնությունում. զարգացումներ, միտումներ

Գիտական հրատարակություն «Ռուսաստանի Դաշնության հայկական սփյուռքը» միջազգային գիտաժողովի զեկուցումների ժողովածու
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2018
Էջեր 150-161