Դատապարտյալների աշխատանքային գործունեության նորմատիվ-իրավական ապահովումը Հայաստանի և Ռուսաստանի քրեակատարողական ծառայություններում

Գիտական հրատարակություն Արդարադատություն, 3 (49), 2019
Հրատարակչություն «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2019
Էջեր 43-46

Նորմատիվ-իրավական կարգավորումը բնության ռեսուրսների ոլորտի տարբեր երկրներում

Գիտական հրատարակություն Արդարադատություն, 5 (40), 2017
Հրատարակչություն «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2017
Էջեր 84-89

Սոցիալական երաշխիքները քրեակատարողական համակարգի աշխատակիցների համար

Գիտական հրատարակություն Արդարադատություն, 5 (46), 2018
Հրատարակչություն «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2018
Էջեր 63-68