Ինքնորոշման իրավունքի դատական պաշտպանությունը ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանում և միջազգային այլ դատական ատյաններում

Գիտական հրատարակություն ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների 2013թ. նստաշրջանի նյութերի ժողովածու
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2014
Էջեր 335-347