Արցախյան ազատագրական պայքարը և Վլ.Պոնոմարյովի «Արցախ-սրբազան հող» բանաստեղծական ժողովածուն

Գիտական հրատարակություն Արցախի պետական համալսարանի Գիտական տեղեկագիր, հումանիտար գիտություններ, 1, 2015
Հրատարակչություն ԱրՊՀ
Վայր Ստեփանակերտ
Տարեթիվ 2015
Էջեր 74-77

Արցախյան ազգային-ազատագրական պայքարի պոեզիայի գեղարվեստական պակտերը (Վարդան Հակոբյանի «Քրիստոսի ծաղիկները» վիպասքի ազատաշունչ մեկնադաշտը)

Գիտական հրատարակություն Գիտական ընթերցումներ (հոդվածների ժողովածու)
Հրատարակչություն ԱրՊՀ
Վայր Ստեփանակերտ
Տարեթիվ 2018
Էջեր 129-134

Հայ զինվորականության գաղտնի ժողովներն ու վրիժառուները Ապրես Բեկնազարյանի «Գաղտնիք Ղարաբաղի» պատմական ուսումնասիրության մեջ

Գիտական հրատարակություն Հայագիտական հանդես,1,2010
Հրատարակչություն ԱրՊՀ
Վայր Ստեփանակերտ
Տարեթիվ 2010
Էջեր 174-189

Հայրենաճանաչման փիլիսոփայությունը և արցախյան լինելիության խորհուրդը. Սարգիս Ջալալյանց, «Ճանապարհորդութիւն ի Մեծն Հայաստան»

Գիտական հրատարակություն «Դե ֆակտո պետությունները հետխորհրդային տարածաշրջանում. զարգացման ուղղությունները և հեռանկարները» միջազգային գիտաժողովի հոդվածների ժողովածու
Հրատարակչություն Դիզակ պլյուս
Վայր Ստեփանակերտ
Տարեթիվ 2018
Էջեր 202-207