Հոգեբանական ուղղորդումը որպես մասնագիտական ինքնորոշման արդյունավետ միջոց

Գիտական հրատարակություն «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2015 № 1 (16)
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2015
Էջեր 65-72

Մասնագիտական կոմպետենտությունը որպես ինքնիրացման գործոն և անձի հոգեբանական անվտանգությունը

Գիտական հրատարակություն «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն 131.4, 2010
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2010
Էջեր 57-62