Ոչ առևտրային կազմակերպությունների տնտեսական գործունեության արդյունքում ստացվող գումարի բաշխման արգելքի որոշ ասպեկտներ

Գիտական հրատարակություն ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, 1(1), 2018
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2018
Էջեր 130-146